Werkgroepen

Werkgroepen

DALTI wil een dynamische vereniging zijn met betrokken leden die actief zijn in bestuur en in de werkgroepen belangenbehartiging, standaardisatie, kennisdeling en kwaliteit.

Werkgroep

Standaardisatie

Logistieke ICT standaarden bevorderen data-uitwisseling in de sector. De werkgroep standaardisatie werkt actief samen met overheden, brancheorganisaties en bedrijfsleven aan de ontwikkeling van ICT standaarden in de logistiek

Werkgroep

Kennisdeling

In een dynamische sector als de sector Transport en Logistiek zijn veranderingen de enige constante factor. De werkgroep Kennisdeling is de verbindende factor om kennisdelen onderling te stimuleren en leden pro-actief te informeren over relevante ontwikkelingen op gebied van ICT en in de sector Transport en Logistiek

Werkgroep

Communicatie

Hoe komt u als leverancier aan de juiste informatie over de laatste ontwikkelingen in de sector, hoe weten de logistiek dienstverleners, verladers, overheden en brancheorganisaties wat de laatste trends zijn bij de leveranciers. Deze werkgroep draagt bij aan betere communicatie!

Werkgroep

Kwaliteit

Zichtbaar maken van kwaliteit en continue werken aan verbetering, voor leden, haar opdrachtgevers en de sector als geheel, zijn  speerpunten van DALTI. De werkgroep kwaliteit gaat actief aan de slag met het verbeteren van producten, bedrijven en mensen.

IT leverancier in de transport en logistiek? Werk samen aan een beter IT landschap.