Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers

Lees meerLid worden

Samen werken aan een beter IT landschap in transport & logistiek

DALTI behartigt de belangen van ICT leveranciers in de sector Transport en Logistiek. DALTI bevordert samenwerken tussen leden onderling en met externe partijen als overheden en brancheorganisaties. DALTI stimuleert kennisdelen, faciliteert netwerken en werkt aan standaardisatie.

Onze focusgebieden

Communicatie

DALTI behartigt de belangen van haar leden en fungeert als gesprekspartner voor (rijks) overheden, brancheorganisaties en kennisinstellingen.

Standaardisatie

Standaardisatie vereenvoudigt data-uitwisseling in de logistiek. DALTI werkt actief mee aan de ontwikkeling en implementatie van logistieke ICT standaarden.

 

Kennisdeling

DALTI houdt u op de hoogte van ontwikkelingen uit de markt en in de sector Transport en Logistiek. DALTI stimuleert kennisdelen van leden onderling.

Kwaliteit

Zichtbaar maken van kwaliteit en continue werken aan verbetering, voor leden, haar opdrachtgevers en de sector als geheel, zijn  speerpunten van DALTI.

Alle focusgebieden hebben een eigen werkgroep die inhoud geeft aan het het betreffende onderwerp.

IT leverancier in de transport en logistiek? Werk samen aan een beter IT landschap.