Werkgroep kwaliteit

Kwaliteit voor een betere samenwerking.

Is iets wat het is of alleen maar wat je zegt dat het is?

In de ICT wereld komen misverstanden tussen opdrachtgevers en IT leveranciers vaak voor. Maar ook tussen ICT leveranciers onderling. Dit heeft vaak te maken met begrippen en jargon die voor iedereen een andere betekenis kunnen hebben. 2 voorbeelden ter illustratie.

Is iets wat het is of alleen maar wat je zegt dat het is?

In de ICT wereld komen misverstanden tussen opdrachtgevers en IT leveranciers vaak voor. Maar ook tussen ICT leveranciers onderling. Dit heeft vaak te maken met begrippen en jargon die voor iedereen een andere betekenis kunnen hebben. 2 voorbeelden ter illustratie.

Als je zegt dat je honderd klanten hebt bedoel je dan 100 bedrijven die jouw applicatie gebruiken met een of meerdere users of heb je dan 100 users en maar 5 klanten.

Als een transporteur zegt: Ik wil de laadtijd weten. Bedoelt hij dan de aanvangstijden van het laden of het tijdstip dat hij klaar is met laden of de tijdsduur, dus hoe lang hij er over gedaan heeft om te laden.

DALTI hecht er grote waarde aan dat alles wat de leden zeggen niet voor meerderlei uitleg vatbaar is. Cijfers, data en begrippen moeten helder, transparant en zonder andere bedoeling gecommuniceerd  worden.  Vaak worden er dingen gezegd zonder dat de zender er zich van bewust is dat het niet klopt wat hij zegt. Omdat het aantal aangesloten leden sterk zal groeien en de kans op verkeerde informatie toeneemt is een aparte werkgroep kwaliteitscontrole onontbeerlijk.

Deze werkgroep zal de kwaliteit bewaken maar ook instrumenten ontwikkelen om de leden te helpen.

Rene Knapen

Voorzitter

IT leverancier in de transport en logistiek? Werk samen aan een beter IT landschap.