Werkgroep communicatie

Communicatie

DALTI wil de belangenbehartiger zijn voor ICT leveranciers actief in de sector Transport en Logistiek of bij bedrijven met een logistiek belang. DALTI fungeert als aanspreekpunt voor (rijks) overheden, brancheorganisaties en kennisinstellingen.

Belangen

De sector Transport en Logistiek is een dynamische sector waarin het belang van data delen en ICT gebruik alleen maar toeneemt. Hiervoor wordt wetgeving ontwikkelt, initieert de overheid programma’s als het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) en Talking Logistics, werken brancheorganisaties als evofenedex en TLN onder andere aan standaardisatie en voeren kennisinstellingen als Dinalog en TNO diverse projecten uit op gebied van data delen. DALTI wil gesprekspartner zijn voor deze partijen en de belangen behartigen voor haar leden bij wet-regelgeving, beleidsdossiers, betrokkenheid bij programma’s en projecten en subsidies.

Aanspreekpunt

De primaire verantwoordelijkheid van belangbehartiging ligt bij het bestuur van DALTI. Via de werkgroep kunnen leden input geven en actief betrokken zijn. René Knapen (TANS), Jitske Brink (FiLogic) en Frank Kindt (Aventeon) zijn aanspreekpunt.

Rene Knapen

Voorzitter

Jitske Brink

Penningmeester

Frank Kindt

Secretaris

IT leverancier in de transport en logistiek? Werk samen aan een beter IT landschap.