Werkbezoek ECT Terminal

Op 13 maart organiseerde de Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers (DALTI i) in samenwerking met de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) een werkbezoek aan de Hutchison Ports ECT Delta Terminal in Rotterdam. Het doel van het werkbezoek was om een praktijk voorbeeld van iSHARE en OTM te presenteren en te presenteren wat de toegevoegde waarde van iSHARE en OTM is in het efficiënt, effectief en veilig delen van data.

De dag werd om 10:00 uur afgetrapt met een bus tour over de terminal op de Maasvlakte. Natuurlijk is het leuk om een van de belangrijkste onderdelen van de Nederlandse economie een keer van dicht bij te zien, maar vooral was de tour bedoeld om te zien hoe het fysieke proces op de terminal verloopt. Geen enkel systeem – ook iSHARE en OTM niet – werkt efficiënt als je het achterliggende proces niet scherp hebt.

ECT Hutchison Delta Terminal

Aansluitend stopte de bus bij “gebouw 42” waar een mooie presentatieruimte was ingericht met direct uitzicht op de Oost kade van de terminal waar af en aan schepen gelost werden. Hier trapte Charlotte Lausman – Goos (Consultant Business & Product Development bij ECT) de sessie af met een inhoudelijke presentatie over de terminal. Ze vertelde onder andere wat de strategie van de terminal is omtrent digitalisering. Ze werken aan een app en een portal om de informatie voor hun klanten effectiever te ontsluiten. Ook pushberichten richting klanten na lossen van containers is onderdeel van hun wensen in de komende jaren. Ontwikkelingen waarbij iSHARE en OTM zeker een rol kunnen gaan spelen om dit verder te optimaliseren

Paul Ham (General manager Business Development) vervolgde het verhaal door te duiden waarom precies met iSHARE samengewerkt wordt om dit vraagstuk op te lossen. Hij legde uit dat de ECT Terminal op dit moment dagelijks met 9 partijen (portbase, vervoeder, verladers, expediteurs, douane, etc.) communiceert over duizenden containers. Al deze partijen communiceren met de ECT vanuit hun eigen systemen al dan niet via Portbase. Omdat er duizenden containers per dag verwerkt worden, is het onmogelijk om dit proces niet geautomatiseerd te laten verlopen. Dit betekent dat voor elk communicatie omtrent containers een aparte – met name EDI – verbinding – gelegd moet worden met een partner. Dit is zeer tijdrovend en kostbaar.  Met het afsprakenstelsel van iSHARE kan dit efficiënter en veiliger. Daarnaast kan, omdat via iSHARE duidelijke afspraken op een standaard wijze vastgelegd worden over wie toegang krijgt tot welke data en hoe deze data ontsloten wordt, als dit ingesteld is, een collega eenvoudig toegang krijgen tot de data.

iSHARE

Aansluitend nam Pieter Nijs (Senior Consultant bij INNOPAY) het woord over en had een presentatie namens iSHARE en hoe iSHARE kan bijdragen in het ontsluiten van deze informatie richting bijvoorbeeld de klanten – cargo owners en logistiek dienstverleners. Zoals eerder aangehaald werd, kunnen systemen met behulp van iSHARE veilig op elkaar aangesloten worden, waardoor een betrokken partijen  de informatie uit het systeem van de terminal kan halen – mits hij daar voor geautoriseerd is. Dit wordt vastgelegd in het afsprakenstelsel van iSHARE.

iSHARE maakt het ook mogelijk dat partijen die door de cargo owner gemandateerd zijn deze data ook kunnen ophalen zonder handmatige interventie of aparte koppelingen. Door het delen van de juiste rechten via iSHARE kan de terminal vaststellen welke vervoerder – of ondervervoerder er namens de opdrachtgever een container komt afhalen.  De vervoerder krijgt op basis van iSHARE toegang tot data met betrekking tot de status van de container. Met iSHARE wordt het delen van informatie veiliger. Op dit moment kan iedereen met de juiste pincode (voor het uithalen van een container) een container ophalen. Via iSHARE wordt deze data via afspraken omtrent identificatie, autorisatie en authenticatie veel veiliger gedeeld.

OpenTripModel

Aansluitend presenteerde Simacan de werking van het OpenTripModel (OTM). iSHARE en het Open Trip Model zijn sterk aanvullend aan elkaar. iSHARE is een afsprakenstelsel wat een antwoord geeft op de vraag wie data mag opvragen bij wie. Echter, als data onderling gedeeld wordt, wordt deze data niet automatisch door iedereen begrepen. Dat is de toegevoegde waarde van het OTM. Het OTM is een gestandaardiseerde taal – een Open Source Data deelmodel dat gebruikt wordt zodat alle data door alle ICT systemen  wordt begrepen. Als alle bedrijven de data ontsluiten in OTM en lezen in OTM, begrijpt elke ontvanger wat deze data betekent.

ICT-Standaarden

Wout van den Heuvel (Algemeen secretaris van SUTC) merkt na afloop van de presentatie dat veel ICT-leveranciers (die datadelen faciliteren) onvoldoende op de hoogte zijn of gebruik maken van logistieke ICT-standaarden. Een goede stap is de oprichting vorig jaar van DALTI, een belangenvereniging van ICT-leveranciers in transport en logistiek. Denk aan leveranciers van boordcomputers, transportmanagementsystemen, planningssystemen en control towers. De bijeenkomst van 13 maart was primair bedoeld voor de leden van DALTI. “Die leveren oplossingen die alleen kunnen functioneren als ze data delen met andere systemen. Standaarden maken het koppelen van systemen een stuk gemakkelijker, efficiënter en – niet onbelangrijk – goedkoper.”

Zitten ICT-leveranciers te wachten op standaardisatie? Gaat dat niet ten koste van hun uurtje-factuurtje-verdienmodel? “Dat model houdt sowieso geen stand”, weet Van den Heuvel. “Veel ICT-leveranciers hebben al moeite om tijd en capaciteit te vinden voor doorontwikkeling van hun oplossingen. Er bestaat een tekort aan ICT-specialisten. De specialisten die ze wel hebben, kunnen ze beter inzetten voor productontwikkeling dan voor het programmeren van interfaces.”

Standaardisatie begint bij het begin, stelt Van den Heuvel. Dat betekent bij het uitwisselen van informatie zoals voorzien is op 13 maart. “Als wij als logistieke sector deze handschoen niet oppakken, gaan anderen dat doen. Als wij niet gezamenlijk aan de slag gaan met standaardisatie, gaan de Amazon’s en Uber’s van deze wereld vertellen hoe we data moeten delen. Of de overheid gaat ons dat opleggen. Dat moeten we niet willen. Met het OpenTripModel en iSHARE hebben we hiervoor de perfecte bouwblokken klaarliggen. Ontwikkeld voor en door de sector, in samenwerking met en met ondersteuning van de Topsector Logistiek. De meerwaarde daarvan wordt alleen maar groter als meer partijen die gaan gebruiken.”