Bestuur DALTI tevreden over startbijeenkomst

DALTI (de vereniging van ICT leveranciers in Transport en Logistiek) organiseerde op 25 september haar startbijeenkomst. Meer dan 70 vertegenwoordigers vanuit ICT leveranciers van hardware en software voor logistieke processen waren aanwezig in Zoetermeer.

Het programma was erg gevarieerd en vooral leerzaam. De voorzitter René Knapen opende de middag met een korte terugblik.  In het verleden is er al veel gesproken over bijvoorbeeld standaardisatie en zijn veel initiatieven genomen. De eerste stap om het eens te worden over dergelijke onderwerpen is door er gezamenlijk over te gaan praten. Met de oprichting van DALTI is hiervoor een belangrijke noodzakelijke stap gezet. In zijn presentatie licht René Knapen toe op welke manier DALTI hieraan gaat bijdragen Naast standaardisatie zijn kennisdeling, communicatie en kwaliteitsbewaking de voornaamste speerpunten. Leveranciers en consultants actief in Transport en Logistiek kunnen lid worden maar van hen wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren.

De middag werd verder ingevuld met een presentatie van  Wout van den Heuvel – Algemeen secretaris van de stichting UTC – beheer- en expertisecentrum voor logistieke ICT standaarden –  en door Casper de Jonge. Programmanager ITS en Smart Mobility  van het ministerie I&W over een slim, veilig en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten.

Zowel het ministerie van I&W als SUTC (en haar bestuurders evofenedex en TLN zijn blij met de oprichting van DALTI omdat daarmee een organisatie is ontstaan die overleg met de hele groep van leveranciers gemakkelijker maakt. Zij wensen DALTI een voorspoedige toekomst toe en vertrouwen op een mooie constructieve samenwerking in de toekomst. Na het plenaire deel was er sprake van kennisdeling door middel van 4 workshops met de volgende thema’s: Standaardisatie, Open Trip Model, iSHARE  en TransFollow  uitgevoerd  door collega ICT leveranciers.

Voor aanvang van de bijeenkomst hadden zich al 18 bedrijven aangemeld als lid van DALTI en bij de start van de gezamenlijke borrel was dat aantal al gegroeid naar 21 leden. De meer dan 70 vertegenwoordigers van de aanwezigen bedrijven waren een mooie afspiegeling van de doelgroep. Vooral de leveranciers van Transport Management Systemen (TMS) waren  igoed vertegenwoordigd. Kennelijk hebben zij veel behoefte aan samenwerking en dat is verklaarbaar omdat vooral hun applicaties veel data uitwisselen met andere systemen. Uniformiteit en semantiek en formaten zou er toe kunnen leiden dat de koppelingen sneller gerealiseerd kunnen worden. Het bleef niet bij praten over de toekomst want de eerste bijeenkomst van  de werkgroep standaardisatie is al gepland op 23 november en zijn diverse kennissessie in voorbereiding. Daarnaast staan veel leden natuurlijk op de ICT beurs, waar mogelijk ook een gezamenlijke activiteit wordt ontplooid. Leden zullen daar in elk geval herkenbaar zijn aan een bordje met het DALTI logo in de stand.

Op de website van de vereniging www.dalti.nl kunnen nieuwe leden zich inschrijven.

Presentatie plenaire sessie

Presentaties workshops