Verslag kennissessie Open Trip Model 5.0

Data delen begint met kennis delen! Deep dive Open Trip Model

Op dinsdag 11 februari 2020 organiseerde DALTI in samenwerking met SUTC een kennissessie over het Open Trip Model 5.0. De sessie was met name gericht op architecten en ontwikkelaars van ICT leveranciers. Meer dan 35 personen kregen een deep dive in het Open Trip Model.

Het Open Trip Model als open source data deel model kent zijn oorsprong bij Simacan in Amersfoort maar is inmiddels overgedragen aan de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) voor het beheer, de adoptie en implementatie. Na een korte introductie door Wout van den Heuvel (SUTC) vertelde Bart Kummel van Simacan over de oorsprong en filosofie van het Open Trip Model:

Oorsprong OTM

Simacan liep als relatief nieuwe speler in de markt en als ontwikkelaar van control tower concepten aan tegen de steeds terugkerende (vergelijkbare) activiteiten die nodig waren om planningssystemen en boordcomputers te integreren. Vanuit de DRY gedachte (Don’t Repeat Yourself) en met de uitgangspunten dat een standaard simpel, flexibel maar ook schaalbaar moet zijn, hebben zij het Open Trip Model ontwikkeld. Vanuit de Open Source gedachte was Simacan bereid het model over te dragen aan de sector.

Met het toenemend gebruik van OTM, komen ook de concrete vragen uit de markt voor doorontwikkeling. Er bestaat met name behoefte aan de mogelijkheid om informatie over de zending op te nemen (info uit de transportopdracht) in het model. In de afgelopen maanden heeft een kleine werkgroep van verschillende ICT leveranciers hier aan gewerkt; OTM 5.0 is in betaversie beschikbaar.

Toepassingen OTM

Welke toepassingen mogelijk zijn met OTM 5.0 werd toegelicht door Menno Lambooy vanuit Talking Logistics/Connected Transport Corridors en Marinus Brink – DGO Filogic en Gerrit-Jan Laseur – Solutions Architect bij Rainbow Solutions.

Menno Lambooy liet zien dat het met behulp van OTM mogelijk is om data van meer dan 50 gemeenten over venstertijden, milieuzones en voertuigbeperkingen via een API op te halen en te integreren in ICT systemen. Marinus Brink en Gerrit-Jan Laseur legden uit waarom en op welke manier zij OTM inzetten om de communicatie tussen Transport Management Systemen onderling en tussen Transport Management systemen en Fleet management systemen vorm te geven.

Belangrijke boodschap voor de aanwezigen: OTM 5.0 is niet ‘af’. OTM is en blijft als open standaard in ontwikkeling en daarvoor is input van gebruikers essentieel. We hopen met deze kennissessie aanwezigen te informeren en te stimuleren om actief met OTM aan de slag te gaan en door hun feedback te delen mee te werken aan de verdere ontwikkeling van het model.

Bas Meesters, ontwikkelaar bij Simacan, gaf uitleg over de basis van het model (versie 4.2) en de voorziene aanpassingen in versie 5.0.

Bij de afsluitende vragenronde bleek er veel interesse te zijn in het Open Trip Model en dat de aanwezigen veel potentie zien voor toepassingen op gebied van data delen in de logistiek. Diverse aanwezigen gaven aan dat er behoefte is aan nog meer (technische) verdieping in het OTM. SUTC en DALTI gaan hiervoor activiteiten organiseren. Naast reeds geplande kennissessies is het idee om op korte termijn een OTM hackathon te organiseren voor ontwikkelaars.

Presentaties

SUTC prestentatie OTM kennissessie 11 februari 2020

Bart Kummel Open Trip Model

Bas Meesters OTM5 Deep Dive

OTM Toepassingen

 

WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.22.02
WhatsApp Image 2021-09-21 at 21.25.39
WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.43.41 (1)
WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.22.03 (2)
DALTI ledenbijeenkomst 21 sept 2021
DALTI ledenbijeenkomst 21 sept 2021
WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.43.42 (1)
WhatsApp Image 2021-09-21 at 21.25.39 (1)
WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.43.41