Verslag ALV en ledenbijeenkomst 24 september

 

Algemene ledenvergadering

Naast het behandelen van de vaste agendapunten nam het bestuur van DALTI uitgebreid de tijd om met de leden terug te kijken naar de achterliggende periode maar met name om vooruit te kijken naar de toekomst. Ondanks de lastige omstandigheden is DALTI inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige vereniging en een erkende gesprekspartner voor andere belanghebbenden in transport en logistiek. De belangrijkste speerpunten van DALTI: standaardisatie, kennis delen en belangen behartigen hebben duidelijk vorm gekregen. Op gebied van standaardisatie is in samenwerking met SUTC veel vooruitgang geboekt met het Open Trip Model, leden delen kennis via (online) bijeenkomsten, ronde tafels en workshops en DALTI is gesprekspartner voor het ministerie van I&W en de Topsector Logistiek bij projecten rondom de Basis Data infrastructuur en de e-CMR.

Om deze activiteiten en profilering de komende jaren verder te professionaliseren heeft DALTI in samenwerking met VakMerk een marketing en communicatieplan opgesteld. Dit plan is  na presentatie goedgekeurd door de leden.

Bestuurssamenstelling

Op voordracht van het bestuur zijn René Knapen (TANS), Frank Kindt (Aventeon), Jitske Brink (FiLogic), Jan Timmerman (Centric) en Twan Goossens (MobiCoach) herbenoemd als bestuursleden. Afgetreden vanwege te drukke werkzaamheden is Roderick Verhoef (Navitrans). René Knapen bedankt namens alle leden Roderick voor al zijn inspanningen en energie die hij de afgelopen jaren in DALTI heeft gestoken. Roderick is vanaf de oprichting betrokken bij DALTI en heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming en ontwikkeling van de vereniging.

Ledenbijeenkomst

Het informele gedeelte van de ledenbijeenkomst bestond uit 3 inspirerende en interessante presentaties. De Topsector Logistiek en BigMile vertelde over de laatste ontwikkelingen op gebied van Carbon Foot Printing en op welke manier dit impact gaat hebben op IT systemen en processen.

Anton Dijkhuis van IT’s Teamwork gaf een boeiende presentatie over de 6 succesfactoren van digitale transformatie.

De middag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Presentaties

Presentatie Roel Post – Topsector Logistiek

Presentatie Jan Pronk – BigMile

Presentatie Anton Dijkhuis – IT’s Teamwork Dalti

WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.22.02
WhatsApp Image 2021-09-21 at 21.25.39
WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.43.41 (1)
WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.22.03 (2)
DALTI ledenbijeenkomst 21 sept 2021
DALTI ledenbijeenkomst 21 sept 2021
WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.43.42 (1)
WhatsApp Image 2021-09-21 at 21.25.39 (1)
WhatsApp Image 2021-09-21 at 19.43.41