Startbijeenkomst DALTI 25 september 2018

25 september 2018 startbijeenkomst DALTI !!

De oprichting van DALTI (Dutch Association of Logistics and Transport IT Suppliers) is sinds 1 juni 2018 officieel een feit! Een groep van 7 bedrijven heeft het initiatief genomen om een vereniging voor ICT leveranciers actief in de sector Transport en Logistiek of bij ondernemingen met een logistiek belang op te richten. Meer dan 25 ICT leveranciers hebben al kenbaar gemaakt lid te willen worden van deze nieuwe vereniging.

Het huidige bestuur bestaat uit René Knapen / TANS (voorzitter), Jan Timmerman / Centric (vice-voorzitter), Jitske Brink / Filogic (penningmeester), Frank Kindt / Aventeon (secretaris), Twan Goossens / Mobicoach, Roderick Rodenburg / Synple en Roderick Verhoef / Rainbow Solutions.

Kennisoverdracht, standaardisatie en netwerken behoren tot hetgeen we binnen DALTI wensen na te streven, daarnaast stellen we voor ieder jaar een aantal kernthema’s te benoemen waarmee we gezamenlijk aan de slag gaan en die inhoud zullen geven aan de activiteiten die we aansluitend organiseren. DALTI is een vereniging waar we samen richting bepalen, ieders stem weegt even zwaar. Als vereniging kunnen we nog beter samenwerken met bijvoorbeeld overheden en de brancheorganisaties.

Startbijeenkomst dinsdag 25 september 2018

Op dinsdag 25 september 2018 vindt de startbijeenkomst van DALTI plaats. Het bestuur van DALTI informeert u over de aanleiding tot oprichting van een eigen vereniging voor ICT leveranciers in de sector Transport en Logistiek. Wat zijn de doelstellingen van DALTI en wat kunt u op korte en lange termijn verwachten van de vereniging?

Belangrijke speerpunten voor DALTI zijn samenwerken en standaardisatie. DALTI werkt als vereniging nauw samen met de brancheorganisaties evofenedex en TLN en SUTC (beheers- en expertisecentrum voor logistieke ICT standaarden) en overheden. Hoe ziet die samenwerking eruit en welke activiteiten ontplooien overheden en brancheorganisaties op gebied van data delen wordt u verteld door vertegenwoordigers van het ministerie van I&W en SUTC.

In het tweede gedeelte van het programma informeren collega ICT leveranciers in samenwerking met opdrachtgevers waarom zij actief bezig zijn met het Open Trip Model, iSHARE, TransFollow en de TLN Transportopdracht.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor DALTI leden.

Transport en Logistiek Nederland en SUTC faciliteren deze bijeenkomst.