De oprichting van DALTI (Dutch Association of Logistics and Transport IT Suppliers) is sinds 01 juni 2018 officieel een feit! Een groep van 7 bedrijven heeft het initiatief genomen om een vereniging voor ICT leveranciers actief in de sector Transport en Logistiek of bij ondernemingen met een logistiek belang op te richten. Meer dan 25 ICT leveranciers hebben al kenbaar gemaakt lid te willen worden van deze nieuwe vereniging.

Het huidige bestuur bestaat uit René Knapen / TANS (voorzitter), Jan Timmerman / Centric (vice-voorzitter), Jitske Brink / Filogic (penningmeester), Frank Kindt / Aventeon (secretaris), Twan Goossens / Mobicoach, Roderick Rodenburg / Synple en Roderick Verhoef / Rainbow Solutions.

In de snel en sterk veranderende markt wil DALTI  een vereniging zijn die passief en actief adviezen geeft over automatisering in de sector Transport en Logistiek. DALTI wil op deze manier als vraagbaak en verbinder een bijdrage leveren aan kwalitatief goede en veilige ICT in de sector Transport en Logistiek.

Kennisoverdracht, standaardisatie en netwerken behoren tot hetgeen we binnen DALTI wensen na te streven, daarnaast stellen we voor ieder jaar een aantal kernthema’s te benoemen waarmee we gezamenlijk aan de slag gaan en die inhoud zullen geven aan de activiteiten die we aansluitend organiseren. DALTI is een vereniging waar we samen richting bepalen, ieders stem weegt even zwaar. Als vereniging kunnen we nog beter samenwerken met bijvoorbeeld overheden en de brancheorganisaties.