Over Dalti

Samen werken aan een beter IT landschap in transport & logistiek.

De vereniging voor ICT leveranciers actief in de sector Transport en Logistiek of bij bedrijven met een logistiek belang – DALTI is op 1 juni 2018 opgericht door de initiatiefnemers TANS, Aventeon, FiLogic, Centric Logistic Solutions, MobiCoach, Rainbow Solutions en Synple.

Doelstellingen

DALTI heeft als doel in de statuten vastgelegd:

“het bevorderen van een verantwoorde toepassing van de informatica en de informatie- en communicatietechnologie (hierna: “ICT”) in de sector Transport en Logistiek en de behartiging van de gezamenlijke belangen van organisaties, welke informatica en ICT -producten en -diensten aanbieden voor bedrijven in de sector Transport en Logistiek of bedrijven met een logistiek belang”

Bestuur

Het huidig bestuur van DALTI bestaat uit 8 personen.

Rene Knapen

Voorzitter

TANS B.V.

Frank Kindt

Secretaris

Aventeon B.V

Jitske Brink

Penningmeester

FiLogic

Jan Timmerman

Vice voorzitter

Centric Logistic Solutions

Bert Hendriks

Bestuurslid

TComm Telematics

Twan Goossens

Bestuurslid

MobiCoach

Eric Mulders

Bestuurslid

Simacan

Statuten

De statuten zijn van DALTI zijn op verzoek beschikbaar voor (aspirant) leden. U kunt een verzoek sturen aan info@dalti.nl

Download statuten

IT leverancier in de transport en logistiek? Werk samen aan een beter IT landschap.