DALTI en TLN delen kennis
Kennissessies digitale tachograaf/rij- en rusttijdenregeling en CAO

Op 13 november 2018 organiseerde DALTI in samenwerking met TLN  haar eerste kennissessies. Tijdens deze sessie ontvingen de leden van DALTI informatie over twee sector brede onderwerpen, de digitale tachograaf/rij- rusttijden regeling en de totstandkoming en veranderingen m.b.t. de CAO beroepsgoederenvervoer. Erik Busser vakspecialist digitale tachograaf bij TLN informeert in een interactieve sessie de aanwezige leden over het gebruik en meest gemaakte fouten van de digitale tachograaf en de rij- en rusttijden regeling, de hoogte van de boetes, de manier waarop de IL&T de controles onderweg en op het bedrijf uitvoeren en de ontwikkelingen vanaf naar analoge tachograaf naar de Smarttacho die vanaf 2019 verplicht wordt in nieuwe vrachtwagens.

In de tweede sessie vertelt Dick de Jong van het CAO bureau van TLN over de CAO. Waarom bestaat er een CAO, wat is de toegevoegde waarde van de CAO voor de sector, hoe komt deze tot stand en wat zijn de aanpassingen met betrekking tot bepaling waarde vakantiedag ?

Beide sessie werden door zowel de DALTI leden als TLN als zeer leerzaam ervaren. DALTI leden waren positief verrast over de bij TLN aanwezige kennis op deze onderwerpen. Er is meer dan voldoende aanleiding is om de samenwerking om kennis te delen verder vorm te geven.

Gedetailleerde informatie over het recente onderhandelingsresultaat inzake waarde vakantiedagen zoals afgesloten door TLN en de vakbonden is te lezen via onderstaande links. De presentaties van de kennissessies zijn voor leden op te vragen bij het secretariaat (info@dalti.nl)

Onderhandelingsresultaat inzake waarde vakantiedag TLN-vakbonden