Blog van de voorzitter

BREXIT een zegen of een last.
Voor velen (vooral Britten) is de Brexit een zegen, zo lijkt het, maar pas als de knoop is doorgehakt weten we echt waar we aan toe zijn. Iedereen lijkt vooral af te wachten op dit moment. Wachten op de onderhandelaars die tot eind oktober tijd hebben om de onderhandelingen af te ronden. En dan moet alles eind maart 2019 geregeld zijn. Alles? Ja alles, tenzij er toch geen Brexit komt. Ook als het  voor een deel een Brexit wordt dan hebben we er ook mee te maken.

De tijd vliegt.
Elke organisatie die denkt iets te maken te hebben met de Brexit kan zich maar beter voorbereiden op het ergste. Als het vrije verkeer van goederen, diensten en personen op welke manier dan ook belemmerd wordt dan heeft dat een enorme impact op de operatie van veel bedrijven. Wat betekent dat voor de planning, de extra wachturen voor de chauffeur en de daarmee gepaard gaande kosten en tariefstijging. Welke documenten moeten er dan extra gemaakt worden en hoeveel en wie zorgt er voor die documenten. De douane, de expediteurs, de ferry’s, de hotels, havens, de loodsen, ja allemaal krijgen we er dan mee te maken.

Wat betekent dat voor mij?
Dat is de vraag die je nu moet stellen, wat betekent dat voor mij als bedrijf en als persoon. Wat bekent het voor mijn klanten, voor mijn processen en voor mijn automatisering. Ja want vooral dat laatste kan een grote bottleneck zijn. Ongetwijfeld moeten de ICT systemen, vooral TMS, FMS en aangiftesoftware aangepast worden. Maar het heeft ook effect op systemen die de Intracommunautaire leveringen vastleggen en berekenen.

Is er voldoende capaciteit?
Het aantal ICT-ers dat op korte termijn beschikbaar is, is zeer beperkt. Als we allemaal wachten tot het laatste moment dan zouden we de boot kunnen missen. Dus niet alleen de vervoerders, expediteurs en handelsbedrijven die te maken hebben met de Brexit moeten daar over na gaan denken maar ook de ICT leveranciers. Het is voor hen verstandig om nu al in kaart te brengen welke klanten er mee te maken zullen krijgen en wat er gedaan moet worden om de wijzigingen op tijd door te voeren.

DALTI
Gelukkig zijn de meeste TMS en FMS leveranciers verenigd in de nieuwe vereniging DALTI. Binnen die vereniging kan er een format voor een checklist ontwikkeld worden die de leden voor zichzelf maar ook voor hun klanten kunnen gebruiken. Daarmee kunnen ze alvast starten met het in kaart brengen van de benodigde werkzaamheden, mocht het zo ver komen dat we een harde Brexit gaan meemaken. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op deze checklist dan kunt u die sturen naar info@dalti.nl

Klik hier voor de Checklist BREXIT

Sisser
Maar misschien loopt het met een sisser af. Dat is wel vaker gebeurd in het verleden. Als op het laatste moment iedereen overtuigd is dat de nadelen groter zijn dan de voordelen, dan maar liever niet.

Cheerio

Rene Knapen – Voorzitter DALTI

blog is ook te lezen op linkedin : https://www.linkedin.com/pulse/brexit-welke-kant-gaat-het-op-ren%C3%A9-knapen/