Ledenbijeenkomst en ALV DALTI

Informatie

aanmelden

Ledenbijeenkomst en Algemene ledenvergadering DALTI


Tijdens de Algemene Ledenvergadering kijken we kort terug op 2019 en 2020 maar met name vooruit naar 2022 en verder. Aan de hand van het marketingplan en een aantal concrete ontwikkelingen op gebied van o.a. standaardisatie, DefLOG, beurs ICT&Logistiek en e-CMR bespreken wij hoe DALTI zich de komende jaren verder wil ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel van de ALV is de vaststelling van de bestuurssamenstelling. Een groot deel van het bestuur heeft inmiddels haar 1e termijn erop zitten maar stelt zich herkiesbaar voor een 2e periode. Roderick Verhoef treedt terug uit het bestuur.

In lijn met de statuten stelt het DALTI bestuur voor om de aftredende bestuursleden te herbenoemen en de vacature in het bestuur niet in te vullen. Belangrijkste motivatie hiervoor is dat het bestuur de betrokkenheid van leden met name via projecten of werkgroepen wil vergroten. Conform statuten blijft een voordracht vanuit de leden voor een bestuur positie mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het secretariaat. e-mail: secretariaat@dalti.nl

In het 2e gedeelte van het programma gaan we in gesprek met de topsector Logistiek. Wat zijn de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid, stadslogistiek en digitalisering. Speciale aandacht is er voor CarbonFootPrinting. Wat is dit en wat betekent dit voor de IT systemen? Jan Pronk legt uit welke rol BigMile hierin speelt.

Het inhoudelijke middagprogramma sluiten we af met Anton Dijkhuis – eigenaar van IT’s Teamwork. Anton begeleidt en leidt digitale transformaties in o.a. de logistiek en productie. Vanuit zijn praktijkervaring, inzet van de BusinessITScan en samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen kan Anton feilloos snel en helder inzicht geven in de zes succesfactoren voor digitale transformatie voor verschillende organisatietypes. Inzichten die DALTI leden en haar klanten helpen op weg naar IT tevredenheid en digitale transformatie. BusinessITScan | “Hét kompas voor IT-strategie en digitale transformatie”

Programma

  • 12.30 – 13.30 ontvangst
  • 13.30 – 14.30 algemene ledenvergadering (alleen voor leden)
  • 14.30 – 15.00 pauze
  • 15.00 – 16.00 presentaties Topsector Logistiek en BigMile
  • 16.00 – 16.30 Anton Dijkhuis BusinessITscan
  • 16.30 – 17.30 borrel
 

Meld je aan

Aanmelding ledenbijeenkomst DALTI 21 september 2021

IT leverancier in de transport en logistiek? Werk samen aan een beter IT landschap.